fbpx
top

Barn skal ikke straffes for foreldres feil!

Utlendinger med barn i Norge som har brutt
utlendingsloven bør få andre konsekvenser enn utvisning. 

Ifølge FNs barnekonvensjon skal barnets beste være et grunnleggende hensyn i alle saker som berører dem.

Likevel, er det et gjentakende problem at barnas rettigheter overkjøres av innvandringspolitiske hensyn. Selv i saker hvor barn risikerer å bli atskilt fra den aller kjæreste de har: sin mor eller far.

Nå er det høy tid at våre politikere endrer regelverket og sørger for at barnets beste får den vekten Barnekonvensjonen krever i utvisningssaker.

Og inntil det er gjort, må sakene stilles i bero slik at ingen flere barn må oppleve å miste en av foreldrene!

Telefon:

+47 22 36 56 60

Epost:

post@noas.org
Send en sikker (kryptert) epost her.

Adresse:

Torggata 22,
0183 Oslo

Åpningstider

Se våre åpningstider her