Nyheter

Det som asylsøkere i dag opplever som det mest nedbrytende og uverdig, er lang ventetid i total passivitet. Dess raskere folk kommer i arbeid, dess bedre norsk lærer de og de blir raskere i stand til å bosette seg selv. NOAS utfordrer statsminister Erna Solberg til å liberalisere lovverk som i dag virker integrasjonshemmende og fordyrer mottak av asylsøkere. Foto: CF Wesenberg@kolonihaven.no/Høyre

Kortere tid i mottak og mulighet til arbeid

Raskere saksbehandling, mer effektiv norskopplæring, mulighet til å søke midlertidig arbeid mens asylsaken behandles og selvbosetting. Dette mener NOAS er de grepene regjeringen kan ta for å redusere kostnader knyttet til mottak av store grupper asylsøkere.
utropstegn

Stengt kontor

NOAS holder stengt onsdag 14.10. Vi beklager ulempen!
norges_lover2

Konferanse: Rettssikkerhet for asylsøkere nå!

Onsdag 14. oktober inviterer vi til en heldagskonferanse om asylsøkeres rettssikkerhet på Røde Kors Konferansesenter i Oslo.
Lav bostandard, mye slitasje, fukt og trangboddhet preger mange asylmottak. Foto: SINTEF BYGGFORSK

Ingen tiltak for å bedre dårlig bokvalitet

Lite tyder på en bedring av dagens mottakssituasjon i budsjettet som ble fremlagt i dag.
Frihetsberøvelse er et meget inngripende tiltak, som politiet etter loven bare har adgang til å bruke når alternative tiltak er utilstrekkelige. I Norge velger regjeringen i svært liten grad å bruke alternativer til internering.

Anundsen velger fengsling av asylsøkere

Justisminister Anders Anundsen satser på at fengsling og tvangsretur av asylsøkere med avslag skal gi fortsatt høye returtall. Fengsling er det sterkeste tvangsmiddel norske myndigheter kan ta i bruk. NOAS etterlyser en satsing på flere virkemidler enn internering, tvang og ytterligere utbygging av Trandum utlendingsinternat.

Kontakt

phone-50+47 22 36 56 60
 (Pressehenvendelser, se her)
 
clock-50Mandag:9.30-12.00, 13.00-15.30
 Tirsdag:Stengt
 Onsdag:9.30-12.00, 13.00-15.30
 Torsdag:9.30-12.00, 13.00-15.30
 Fredag:Stengt

Fullmaktskjema

soyouthinkyoucanstay.comtwitter-med  facebook-med