Palestina_flagg_ARS

Palestinere på flukt: Skal Norge være en trygg havn?

Tirsdag 7. oktober inviterer Antirasistisk Senter, NOAS, Norsk Folkehjelp, Palestinerleir og Forlaget Manifest til kveldsseminar på DogA i Oslo.
Seniorforsker Jan-Paul Brekke viser hvordan dårlige velferdsordninger og høy arbeidsledighet i Italia påvirker eritreiske asylsøkeres valg om å søke om beskyttelse i Norge, til tross for at de er innvilget opphold i Italia, eller aller helst unngå å bli registrert som asylsøkere i Italia. Foto: ISF

Dublin-regler gir asylsøkere liv i limbo

Ulikheter i velferdsordninger og arbeidsmarked i Sør- og Nord-Europa gjør at asylsøkere ønsker å reise videre nordover fra Italia og andre land i sør.
Brev til UNE om suspendert utreiseplikt for familier med lengeværendebarn

NOAS ber UNE om å stanse utsendelser av lengeværende barnefamilier

NOAS har sendt et brev til Utlendingsnemnda hvor vi ber om at familier med lengeværende barn ikke sendes ut før de har fått en ny vurdering av saken.
- Det er enten grovt misvisende eller skremmende kunnskapsløst av statssekretær Himanshu Gulati å framstille det som om tvangsutsending av lengeværende barn skjer fordi barnas saker er behandlet og avgjort, sier generalsekretær Ann-Magrit Austenå. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

Gulati feilinformerer

Statssekretær Himanshu Gulati i Justisdepartementet feilinformerer om lengeværende asylbarn. Det er ikke riktig at lengeværende barn som tvangsreturneres til Afghanistan etter mange år i Norge, har saker som er «avgjort».
Menneskerettighetsuka 2014

Foredrag om asylrett og asylpolitikk

Jussgruppen til Amnesty inviterer til foredraget ”Asylrett og asylpolitikk – internasjonalt, nasjonalt og lokalt”, den 24. september 2014, kl. 18:00 på Det Akademiske Kvarter i Bergen.