Brev til UNE om suspendert utreiseplikt for familier med lengeværendebarn

NOAS ber UNE om å stanse utsendelser av lengeværende barnefamilier

NOAS har sendt et brev til Utlendingsnemnda hvor vi ber om at familier med lengeværende barn ikke sendes ut før de har fått en ny vurdering av saken.
- Det er enten grovt misvisende eller skremmende kunnskapsløst av statssekretær Himanshu Gulati å framstille det som om tvangsutsending av lengeværende barn skjer fordi barnas saker er behandlet og avgjort, sier generalsekretær Ann-Magrit Austenå. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

Gulati feilinformerer

Statssekretær Himanshu Gulati i Justisdepartementet feilinformerer om lengeværende asylbarn. Det er ikke riktig at lengeværende barn som tvangsreturneres til Afghanistan etter mange år i Norge, har saker som er «avgjort».
Menneskerettighetsuka 2014

Foredrag om asylrett og asylpolitikk

Jussgruppen til Amnesty inviterer til foredraget ”Asylrett og asylpolitikk – internasjonalt, nasjonalt og lokalt”, den 24. september 2014, kl. 18:00 på Det Akademiske Kvarter i Bergen.
Besøk http://bliklokere.no/ og #bliklokere

Hva vet du om syriske flyktninger?

NOAS’ informasjons- og veiledningsprogram møter nesten alle som kommer til Norge og søker om beskyttelse. I løpet av august måned møtte vi flest asylsøkere som har flyktet fra krigen i Syria, i alt 204 personer.
-	Reglene for oppholdstillatelse for barn som har vært i Norge lenge er svært kompliserte å forstå, forteller Mari Seilskjær, rådgiver i NOAS.

Familier ønsker bistand fra NOAS

En syrisk barnefamilie i Vestnes har fått avslag på søknad om asyl, men kan ikke returnere til Syria. Barna har nå vært fem år i Norge og gått på norsk skole. Familien håper de kan få opphold fordi barna har sterk tilknytning.