RIKETS TILSTAND PÅ ASYLFELTET

Nå er Rikets tilstand på asylfeltet for 2017 lansert! En årlig statusrapport om Norges behandling av asylsøkere, laget av NOAS - Norsk organisasjon for asylsøkere.

SE RIKETS TILSTAND
NOAS jobber for å ivareta asylsøkeres rettssikkerhet.
Vi møter alle nyankomne og gir juridisk bistand til over 1000 asylsøkere med avslag hvert år.
I nesten halvparten av sakene vi går videre med får vi endret vedtakene.

Nyheter

Aursnes’ misforståtte syn på Farida-saken

Utlendingsnemndas (UNE) direktør, Ingunn-Sofie Aursnes, har skrevet kronikk om Farida-saken i Oppland Arbeiderblad, 28. juni 2018. Dersom UNE-nemndlederen som avgjorde Farida-saken har sett på saken med samme «oppmerksomhet» som UNE-direktøren, er det i strid med utlendingsloven. Aursnes kronikk bekrefter at UNE har misforstått jussen i saken, og at UNE bør omgjøre vedtaket og spare seg […]

Status for oktoberbarna

Søknadsfristen må oppheves, praksisen med begrensede tillatelser er for streng, og ungdommene må bosettes.

Kai Eide er ny styreleder i NOAS

Kai Eide ble valgt som ny styreleder i NOAS på generalforsamling 31. mai. Stine Renate Håheim ble valgt som nytt styremedlem.